top of page

Artistiaid & Dawnswyr 

Kim Noble 

Mae Kim Noble wedi bod yn arwain grwpiau MYDC ers mis Ebrill 2017. Yn wreiddiol o ychydig y tu allan i Drefynwy, mynychodd Kim Ysgol Gyfun Trefynwy a hyfforddodd yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd. Artist dawns llawrydd yw Kim. Mae Kim yn dawnsio i goreograffwyr a chwmnïau amrywiol yn ogystal â chyd-gyfarwyddo a choreograffu ar gyfer cwmni theatr ddawnsKitsch & Sync Collective. Mae hi'n perfformio ac yn creu gydag Alex Marshall Parsons sydd hefyd yn gwneud gwaith ar gyfer mannau awyr agored, Caroline Sabine - sy'n gwneud theatr ymgolli, Sean Tuan John - yn gwneud gwaith i gynulleidfaoedd ifanc a theatr ddawns Untold. Mae Kim hefyd wedi cydweithio â 4Pi; coreograffi a pherfformio yn India a Montreal gyda’r prosiect dawns a ffilm 360 gradd ‘Liminality’. Wrth wraidd ymarfer Kim mae angerdd dros greu a pherfformio dawns gyfoes sy’n gyffrous ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd o bob cefndir ac oedran sy’n cael ei pherfformio mewn sefyllfaoedd anhraddodiadol. Mae Kim yn angerddol am addysgu ac yn falch iawn o ddysgu MYDC.

Tîm Dance Blast

Sally Carlson - Cyfarwyddwraig Dance Blast

Emily Pritchard - Tiwtor MCDC 

Kathy Young - Rheolwr Prosiect Dawns Anabledd a thiwtor

Kim Noble- Tiwtor arweiniol MYDC 

Fran Higginson - Tiwtor Dance Blast 

 

Ar gyfer Ailgynnau 

Rheolwr prosiect a chynhyrchu: Sally Carlson 

Rheolwr prosiect anabledd: kathy Young 

Dyluniad gwisg: Sally Carlson

Gwneuthurwr gwisgoedd (Ar gyfer Ble rydyn ni'n mynd o fan hyn) George Hampton Wade

Technegol: 4PI 

Diolch 

Holl rieni a gofalwyr MYDC, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Fynwy, yr holl staff yn 4PI a Bwrdd Ymddiriedolwyr Dance Blast.

Jack Philp 

Wedi’i eni yn Ne-ddwyrain Lloegr ac wedi’i leoli yng Nghaerdydd, mae Jack yn gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol fel coreograffydd, cyfarwyddwr symud ac artist dawns llawrydd. Mae ei waith yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ffurfiau, ac mae’n canolbwyntio ar y man cyfarfod rhwng dawns a’r byd academaidd, gan gyfuno coreograffi â gwyddoniaeth, ymchwil a thechnoleg ddigidol. Mae Jack wedi creu gwaith wedi'i gomisiynu ar gyfer sawl cwmni a phrifysgol yn ogystal â chynyrchiadau datblygedig a theithio fel cyfarwyddwr artistigDawns Jack Philp. Mae Jack yn dal cysylltiad â nifer o adrannau academaidd ar draws y DU ac mae ganddo berthynas barhaus â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, y bu’n gweithio iddo fel cyfarwyddwr ymarfer dros dro yn 2022.

Alex Marshall Parsons

Mae Alex yn gyfarwyddwr, perfformiwr a golygydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac mae’n gyfarwyddwr creadigolGary & Pel Cartwn Gweithredu Byw. Mae credydau blaenorol eraill yn cynnwys Earthfall, We Are Bombastic, Gary Clarke Company, a Sweetshop Revolution. Enwebwyd Alex am yr artist dawns gorau yng ngwobrau beirniaid y theatr. Yn ddiweddar mae Alex wedi creu ‘Almar Live’, cwmni theatr gorfforol gan greu ‘HOUSE’ perfformiad sy’n hyrwyddo normaleiddio perthnasoedd LHDT mewn mannau cyhoeddus a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a fydd yn mynd ar daith o amgylch cynteddau theatr yn hydref 2022.

Dawnswyr

MDCD: 

Lauren Maloney, Sarah Griffiths, Jenny Beswick, Sammy Varley, Gaynor Johnson, Sarah Rosser

Robbie Hughes, Sarah price, Fran Higginson, Emily Pritchard. 

Sarah Lapping, Daffyd Williams, Queenie, Kathy Young (nid yn dawnsio ond yn aelodau gwerthfawr o MCDC) 

 

MYDC Adran Iau a Chanolradd

Eliza Jones Newman, Oliver Lawton, Esme Board, Tanwen Sheppard, Isabelle Parker-Cribb, Anna Davies, Elise Charrington, Alana Baber, Hazel Lawton, Sidney Steward, Megan Higginson, Rowan Higginson, Sally White, Anna Glass, Chloe Harris, Philippa Thomas , Ward Orla, Ayla Muftuolglu

 

Pobl Hŷn MYDC

Mollie Jenkins, Daisy Jenkins, Eve Jenkins, Freya Engel

Sam Amos

Mae Sam yn goreograffydd ac yn wneuthurwr ffilmiau wedi'i leoli ym Mryste. Darganfu Sam ddawnsio yn 9 oed - wedi'i ysbrydoli gan ryddid a natur fynegiannol Breaking, cysegrodd Sam fywyd i ddatblygu arddull symud unigryw iawn y mae'n adnabyddus amdano heddiw. 

 

Breaking oedd y catalydd a’r allfa ar gyfer ei greadigrwydd, ac yn ddiweddarach ysbrydolodd ddiddordeb mewn gwneud ffilmiau yn 19 oed. Roedd gwneud ffilmiau’n cynnig safbwyntiau creadigol newydd, ac yn rhoi cyfle i ail-gyd-destunoli ei symudiad a’i ddefnyddio fel cyfrwng i archwilio themâu, mynegi syniadau, ac adrodd straeon. Cyfrannodd gwneud ffilmiau at lunio arddull coreograffig Sam a’i waith yn ei gyfanrwydd.

 

Yn 2014, ffurfiodd SamTrashDollys. Ganed TrashDollys o’r awydd i herio’r posibiliadau creadigol a mynegiannol o symud, cydweithio ag amrywiaeth o ymarferwyr creadigol, a chysylltu â chynulleidfaoedd ehangach trwy ffilm a pherfformiad.

 

Heddiw, mae gwaith TrashDollys yn rhychwantu cynhyrchu ffilm, gwneud theatr ddawns, ac addysg. Mae'r gwaith yn amrywio o ddangosiadau personol, sbectol awyr agored, cymryd drosodd lleoliadau i sioeau theatr. 

bottom of page