top of page

DawnsAmrywiol 

Mae DawnsBlast wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i bob aelod o'r gymuned gymryd rhan yn y celfyddydau, waeth beth fo'u gallu. Mae ein holl ddosbarthiadau DawnsAmrwyiol yn gynhwysol, mae croeso mawr i ddawnswyr nad ydynt yn anabl.  
 

Nodau rhaglen DawnsAmrwyiol Dawns Blast:

 

  • rhoi cyfle i aelodau anabl o’r gymuned gymryd rhan mewn gweithgareddau dawns mewn amgylchedd diogel a chreadigol, ochr yn ochr â’u cyfoedion nad ydynt yn anabl

  • darparu cyfleoedd i bobl anabl brofi'r broses o greadigrwydd trwy ddawns

  • darparu cyfleoedd i bobl anabl ddatblygu eu sgiliau dawns

  • darparu cyfleoedd i bobl anabl berfformio

Cwmni Dawns Cysylltiedig Sir Fynwy
CDCSF ydy cwmni perfformiad cynhwysol ar gyfer oedolion anabl a rhai nad ydynt anabl

Cliciwch yma i fynd i'r dudalen CDCSF 

Diversability weekly classes

Mae gennym ddetholiad o ddosbarthiadau GalluDawns  wythnosol ac un dosbarth GalluSyrcas. 

Cliciwch yma i fynd i'r tudalen dosbarthiadau Gallu Amrywiol

Sefyll Gyda'n Gilydd 2017.JPG

MCDC:  Rydym yn sefyll Gŵyl Gyda’n Gilydd, Glan yr Afon, Casnewydd, 2017

DSC02563.jpg

MCDC: Tinitws y Byd, Theatr Borough, Y Fenni, 2018

Os oes gennych diddordeb mewn ymuno â Chwmni Dawns Cysylltiedig Sir Fynwy neu'r sesiynau wythnosol Gallu Dawns am y tro cyntaf, cysylltwch â ni  ar  01873 854811 neu ebostiwch: kathydanceblast@gmail.com

Athrawon

kathy1.jpg

Kathy

Copy of Sarah Rogers .jpg

Sarah

14.07.23 Sophie.JPG

Sophie

fran1.jpg

Fran

Cynorthwyr

RES ISEL DanceblilityAbergavenny233.jpeg

Lauren

RES ISEL MCDC533.jpeg

Sammy

LLUN-2022-03-13-22-27-08.jpg

Naomi

Mynediad

Croeso i'r Ganolfan Ddawns! Mae croeso i chi ymgyfarwyddo â'n stiwdios. Heb eu dangos yn y fideo mae'r maes parcio, y toiledau a'r gegin fach.

Hyfforddiant

Mae pob un o'n Hathrawon a Chynorthwywyr wedi cwblhau Hyfforddiant Gwelyau Hadau StopGap yn 2021 ac mae ein hathrawon arweiniol i gyd wedi'u hyfforddi gan IRIS. 

EtyHmvzXMAYWqoj.jpeg
DB Ignite19NY27.jpeg
lawrlwytho.png
20191026_145315.jpg
largepreview.png
IMG_4361.JPG
bottom of page