top of page

Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy (MYDC)

MYDC yw prif Gwmni Dawns Cyfoes Ieuenctid DawnsBlast. Wedi’i sefydlu yn 2007, mae MYDC yn cefnogi ac yn meithrin dawnswyr ifanc, dawnus yn ardal Sir Fynwy. Mae'n darparu cyfleoedd i ddawnswyr ifanc sydd â diddordeb mewn Dawns Gyfoes i ddatblygu sgiliau dawns a pherfformio allweddol trwy sesiynau wythnosol, dosbarthiadau meistr a phosibiliadau perfformio.

Mae DawnsBlast yn cydnabod nad oes gan lawer sy’n ymuno â MYDC am y tro cyntaf fawr ddim profiad blaenorol o ddawns gyfoes, os o gwbl, gall eu profiad dawns fod mewn arddulliau dawns eraill fel bale, dawnsio modern neu ddawns stryd, nad yw’n broblem o gwbl.

dawnsieuenctid2019kirstenmcternan095.jpg

MYDC Seniors: dyfyniad 1404, The Dance House Cardiff, 2019

Ignite2014DGphoto_085 2.jpg
Ignite2014DGphoto_042 2.jpg
RES ISEL MYDCjuniors188.jpg
Jules Credit Sian .jpeg

Mae gennym dri llinyn o MYDC:

Sylfaen

Canolradd

Uwch

Mae aelodau'n ymuno â MYDC trwy naill ai dosbarth clyweliad neu ddilyniant i fyny o un o'n dosbarthiadau mynediad agored, megis Junior Blast, Blasters, Atomic ayyb. MYDC Canolradd ac Uwch hefyd yn ymwneud â'n prosiect Ignite, gan ddewis a gweithio gyda choreograffwyr newydd, creu dawns ar gyfer perfformiad llwyfan a safle penodol. 

Mae holl ddosbarthiadau MYDC yn rhedeg ar ddydd Mercher, gweler yr amserlen isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf:

Sefydliad MYDC

Stiwdio 1

4:00-5:00yh

 

Canolradd MYDC

Stiwdio 1

5:00-6:30yh

 

Uwch MYDC

Stiwdio 1

6:30-7:30yh

Ignite2014DGphoto_046 2.jpg

Pobl Hŷn MYDC: The Inner Landscape, Theatr Borough Y Fenni, 2014

C5D_1683.jpg
mydc2013igniteNY21.jpg
zoe 5.jpg
Ignite2014DGphoto_093 2.jpg

Mae llawer o aelodau yn mynd ymlaen i astudio dawns mewn addysg uwch ac yn dod yn aelodau o Gymdeithion Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae cyn-aelodau o MYDC wedi cwblhau Israddedig & Graddau ôl-raddedig mewn Dawns o:

- Prifysgol Lincoln

- Conservatoire Cerdd a Dawns Laban

- Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain

- Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd

- Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd

- Sefydliad Celfyddydau Perfformio Lerpwl

- Prifysgol Swydd Bedford 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â MYDC anfonwch e-bost danceblastclasses@gmail.com

bottom of page