top of page

The Caretakers

The Caretakers, performed by the MYDC Junior Dancers

Mae'r Hyn yn berfformiad safle-benodol sy'n cael ei gyflwyno a'i ysbrydoli gan
Dawns Blast a'i amgylchoedd. Mae sibrydion y gorffennol yn dod allan o'r adeiladau
o'n cwmpas ac yn cymysgu â'r presennol. Mae ein straeon a'n cymeriadau yn
ymddangos fel cysgodion o'r llyfrau a ddarllenwn, ac fe'u cyflwynir i chi drwy
olygfeydd hyfryd o Ddawns a Syrcas Awyrol.

Perfformiwyd Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy, Cwmni Dawns Cysylltiedig Sir Fynwy a Chwmni Syrcas Gyfoes Sir Fynwy.

 Cyd-gyfarwyddwyr- Kim Noble and Elle Kate.  

Dylunydd a Gwisgoedd  - Eve Wilson 

Goleuadau & Technegydd- Jules Young

 Archwiliwch y mapiau isod i ddarganfod y rhaglen safle-benodol.

Fan Hyn
Map

By Reymond Williams 

base (1).jpg

MCDC

A dreamy aerial dance piece performed by MYDC.  The show begins here.  Get ready to get lost in a good book, once yo start it, you won't be able to put it down. 

Llyfrbryf

Plymio i'r byd breuddwydiol hwn o lyfrau a straeon amser gwely. Colli eich hun yn y tudalennau
ac yn darllen rhwng y llinellau… Dod o hyd i fyd o ffaith a ffuglen, hanes a garddwriaeth, ryseitiau a phobl brenhinol!
Dilynwch y stori a'r crwydryn yng nghysgod y lle hwn

Bookworm 1

Bookworm 1

Bookworm 2

Bookworm 2

Bookworm 3

Bookworm 3

base.jpg

Mae’r drysau Ysgol Brenin Harri’r
VIII wedi ail agor, codi'r pengliniau hynny i fyny! Peidiwch ag anghofio eich cit addysg gorfforol. 

Rhaglen Mr Jenkins yn hyrwyddo athletau
rhagoriaeth.

Gym 1

Gym 1

base (1).jpg
Canllaw bysedd gwyrdd i Arddio'r Gwanwyn.

Ymunwch â'n tîm garddio bysedd gwyrdd i dyfu
blodau eithaf brenhinol. Gwyliwch Brenin Harri’r VIII nefol yn tyfu, a rhai gwragedd rhyfeddol o
wyllt yn gwehyddu trwy'r chwyn.

base.jpg

MCDC

A dreamy aerial dance piece performed by MYDC.  The show begins here.  Get ready to get lost in a good book, once yo start it, you won't be able to put it down. 

Vulcana

Mae dathliad o fenywod cryf o dudalennau’r llyfrau hanes a’r rhai o’n cwmpas. Wedi’i
hysbrydoli gan Vulcana-Kate Williams, menyw cref, Fictoriaidd enwog o’r Fenni.

Vulcana 1

Vulcana 1

Vulcana 2

Vulcana 2

Vulcana 3

Vulcana 3

base (1).jpg

MCDC

A dreamy aerial dance piece performed by MYDC.  The show begins here.  Get ready to get lost in a good book, once yo start it, you won't be able to put it down. 

Arsylwi defodau glanhau gwanwyn y
praidd hedfan o greaduriaid coetir sy'n byw yng nghoedwigoedd cyfagos y safle.

Spring Bird
Spring Birds 1

Spring Birds 1

Spring Birds 2

Spring Birds 2

Spring Birds 3

Spring Birds 3

base.jpg

MCDC

A dreamy aerial dance piece performed by MYDC.  The show begins here.  Get ready to get lost in a good book, once yo start it, you won't be able to put it down. 

Blas o'r Fenni.

Eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch wrth i'n cogyddion seren Michelin ysgogi
gwledd leol i'ch llygaid! Yn barod i ymgymryd â Gŵyl Fwyd y Fenni eleni mewn storm-
rydych chi mewn am ddanteithion!

Cookbook 2

Cookbook 2

base (1).jpg

MCDC

A dreamy aerial dance piece performed by MYDC.  The show begins here.  Get ready to get lost in a good book, once yo start it, you won't be able to put it down. 

Yr Anweledig.

Yn seiliedig ar fywyd yr awdures o'r Fenni, Ethel Lina White, a'i straeon
ffuglen trosedd enwog, mor afaelgar nes i Alfred Hitchcock ddewis addasu ei nofel
yn ffilm, a lansiodd ei yrfa.

Writers 1

Writers 1

Writers 2

Writers 2

Writers 3

Writers 3

base.jpg
Labordy Gwyddoniaeth Melville

Gan fynd â phreswylydd y Fenni, John Leonard Knapp, Botaneg i mewn i'r 20fed ganrif
gyda'r archwiliad gwyddonol hwn o ddarganfod y naturiol, a hyd yn oed goruwchnaturiol.

MCDC

A dreamy aerial dance piece performed by MYDC.  The show begins here.  Get ready to get lost in a good book, once yo start it, you won't be able to put it down. 

Base
Y Gofalwyr

Brwsio a thynnu llwch a mopio, nid yw gwaith gofalwyr byth yn cael ei wneud! Mae’r grwp
gweithgar hyn yn darganfod hen lyfr hanes Y Fenni ac yn plymio i mewn i fyd ffantasi a
ysbrydolwyd gan yr ymosodiadau cudd yng Nghastell y Fenni. Maen nhw'n ciwed ar y
rhydd, gwyliwch allan!

base.jpg
Y Wledd

Eich gwahoddir yn gryf i ymuno â chymeriadau Fan Hyn ar gyfer gwledd hael o
lyfrau.

Banquet 1

Banquet 1

bottom of page