top of page

Amserlen

Sgroliwch i lawr ar gyfer Ffioedd Tymor y Gwanwyn
Sgroliwch i lawr ar gyfer Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

dydd Llun

Dawnsio Tap i Oedolion (LLOGI)

Dechrau 19eg Chwefror

12-12.45yp

Cysylltwch â Ruth

E-bost:sirffordd arianswan

@gmail.com

Ffôn: 07854793960

Ballet Elyrch Arianult i Oedolion

(LLOGI)* wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwr hŷns fodd bynnag mae croeso i bob oed a gallu

Stiwdio Carlson

1-2yb

Cysylltwch â Ruth

E-bost:sirffordd arianswan

@gmail.com

Ffôn: 07854793960

 

Pilates (LLOGI)

Stiwdio Carlson

2.15-3.15yb

Cysylltwch â Ruth

E-bost:sirffordd arianswan

@gmail.com

Ffôn: 07854793960

Bechgyn Iau Blast 

Dawns Bechgyn

Stiwdio Carlson8 oed+

4-5yb

Bechgyn Ieuenctid Blast

Dawns Ieuenctid

Stiwdio Carlson12 oed+

5:00-6:00yh 

DawnsGallu Oedolion

* Yn addas ar gyfer yr anabl ac oedolion nad ydynt yn anabl  

Stiwdio Carlson 16 oed+

6:15yh -7:15yh

Dawns-Ffit (Craidd)

Cardio, cryfder & cydbwysedd

Stiwdio Carlson

7.30yh - 8.30yh

dydd Mawrth

Dawns-Ffit i Alawon Pop (Lite)

Stiwdio Carlson 50 oed+

10:00-11:00yb

Dawns-Ffit i Alawon Pop (Lite)

Stiwdio Carlson

11:15-12:15yp

 

DawnsGallu Oedolion 

* Addas ar gyfer danabl &

heb fod yn anabled oedolion 

Stiwdio Carlson 16 oed+

1.30-2:30yp

Mini Blast 

Creadigol Dawns

Stiwdio Carlson3-6 oed

3:45-4:30yp 

Ieuenctid Blast  

Creadigol Dawns

Stiwdio Carlson7-11 oed

4:45-5:45yp 

DawnsGallu Ieuenctid

*Dosbarth ysgafn, cynhwysol, yn addas ar gyfer pobl ifanc anabl a phobl infanc nad ydynt yn anabl

Stiwdio Carlson13 oed+

6:15-7:15yh

QOYA gyda Carli(LLOGI)

Stiwdio 2

7yh-8.30yh

Bob yn ail nos Fawrth, yn dechrau ar 27ain Chwefror

MCDC (Dawns Gysylltiedig Sir FynwyCwmni)

Cwmni Dawns Cynhwysol i Oedolion

Stiwdio Carlson 16 oed+

7:30-9:00yh

dydd Mercher

 

Ioga Oedolyn * (LLOGI)

9:30-10:45yb 

Stiwdio Carlson

 

Ioga Oedolyn *(LLOGI)

11:15yb-12:30yp 

Stiwdio Carlson

Cysylltwch â Tessa  

www.abergavennyyoga.co.uk

Chwefror 28ain, Mawrth 6ed, 13eg, 20ed, 28ain

Touch Trust (LLOGI)

Stiwdio Carlson

10yb-12 canol dydd

Dawns Neuadd & Lladin 

!NEWYDD!

Dechreuwyr £5

Stiwdio Carlson 18 oed+

2:00-3:00yp

Dim dosbarthiadau ar 28ain Chwefror, 6ed Mawrth, 13eg Mawrth, 20ain Mawrth, 27ain Mawrth a 3ydd Ebrill

Dawns Neuadd & Lladin Canolradd £6 *

Stiwdio Carlson18 oed+

3:00-4:00yp

Dim dosbarthiadau ar 28ain Chwefror, 6ed Mawrth, 13eg Mawrth, 20ain Mawrth, 27ain Mawrth a 3ydd Ebrill

MYDC (Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy)

MYDC (Sefydliad)

Stiwdio Carlson 8-11 oed

4:00-5:00yp

MYDC (Canolradd)

Stiwdio Carlson

5:00-6:30yh

MYDC (Uwch)

(gwahoddiad yn unig)

6:30-7:30yh

Oedolion DawnsCyfoes

(rhyng/uwch)

Stiwdio 2

7.45-9:00yh

Fy Nydd Fy Mywyd (LLOGI)

Clwb dydd Mercher

Stiwdio 2

6yh-8yh

Oedolion Tango (LLOGI)

Stiwdio 2

7.45-9:45yh

dyddiadau 2024 i'w gadarnhau

cyswllt: Jazz y Mynydd Du

@blackmountainjazz.co.uk

dydd Iau

Gwaith Llawr i Oedolion !NEWYDD!

Cwrs 5 wythnos

Stiwdio Carlson 16 oed+

 

DawnsGallu Oedolyn

* Yn addas ar gyfer yr anabl ac oedolion nad ydynt yn anabl 

Stiwdio Carlson

11:30-12:30yp

Dawns Rhiant a Phlentyn 

Stiwdio 2 

1:45-3:00yp

Gallu Syrcas a

Dechreuwyr sy'n Oedolion

Stiwdio 2 

2.30 -3.30yp

 

Mini Blast  

Creadigol Dawns

Stiwdio 2 3-5 oed

3:45-4:30yp

Dechreuwyr Atomig

Cyflwyniad i Ddawns Stryd

Stiwdio 2 6-8yrs

(canllaw oedran)

4.30 - 5.15yp

Awyrol Iau 

Stiwdio Carlson 8-11 oed

4:00-5:00yp

Atomig Canolradd  

Dawns Stryd

Stiwdio 2 9-12 oed

(canllaw oedran)

5.30-6.30yh

Awyrol Ieuenctid 

Stiwdio Carlson12 oed+

5:15-6:45pm

 

Atomig Uwch

Dawns Stryd

Stiwdio 2 13 a mwy

(canllaw oedran)

6:30-7.30pm

Awyrol i Oedolion 

sydd wedi gwella 

Stiwdio Carlson 16 oed+

7yh-8:30yh

Dawns Stryd i Oedolion

Stiwdio 2 18 oed+

7:30-8:30yh

dydd Gwener

 

Gwaith Llawr i Oedolion

Stiwdio Carlson16 oed+

11:45yb-12:45yp

DawnsGallu Oedolion

* Yn addas ar gyfer yr anabl ac oedolion nad ydynt yn anabl 

Stiwdio Carlson16 oed+

1:15-2:15yp

Awyrol Dechreuwyr  

Stiwdio Carlson 8-17 oed

3:45-4:45yp

MYCC (Cwmni Syrcas Ieuenctid Sir Fynwy)

Stiwdio Carlson

5:15-7:15yh

Awyrol Dechreuwyr sy'n Oedolion

Stiwdio Carlson16 oed+

7:30-9:00yh

dydd Sadwrn

Awyrol Dechreuwyr 

Stiwdio Carlson8-17 oed

9:30-10:30yb

Awyrol Minis

Stiwdio 2 5-7 oed

9:30-10:30yb

Awyrol Iau 

Stiwdio Carlson8-11 oed

10:45-11:45yb

 

Awyrol Minis 

Stiwdio 25-7 oed

10:45-11:45yb

Awyrol Gwellhawyr Ieuenctid

Stiwdio Carlson8-11 oed

12:00-1:30yp 

Awyrol  Ieuenctid Uwch

Stiwdio Carlson12 oed+

2:00-3:30yp

 dydd Sul

Oedolion & Arddegau

Dawns Gyfoes

(Dosbarth Agored)

Stiwdio Carlson

10.30yb-12 canol dydd

14eg Ionawr

28ain Ionawr

11eg Chwefror

25ain Chwefror

8ed Mawrdd

Cysylltwch â ni i wirio dyddiadau'r dosbarthiadau Sul hyn

Ffioedd Tymor yr Haf 2024

 

Dosbarthiadau Oedolion Tymor Llawn (hanner tymor 1af/2il)

DawnsGallu £65 (hanner tymor £35/£30)

Dawns-Ffit, Stryd & Gwaith llawr £78 (hanner tymor £42/£36) neu £7 galw heibio

Rhiant & Phlentyn £65 (hanner tymor £35/£30)

Oedolion & Arddegau Cyfoes (1.5 awr)£91 ( hanner tymor £49/£42) neu £9 galw heibio

Dosbarthiadau Plant Tymor Llawn:

Mini Blast £52 (hanner tymor £28/£24)

Iau Blast, Iau & Ieuenctid Boys Blast, £65 (hanner tymor £35/£30)

Dechreuwyr, Canolradd & Atomig Uwch £65 (hanner tymor £35/£30)

DawnsGallu Ieuenctid £65 (hanner tymor £35/£30)

Dosbarthiadau Cwmni Full Tymor:

MCDC (Cynhwysol dawns£65 (hanner tymor £35/£30)

MYCC (Awyrol) £91 ( hanner tymor £49/£42) 

Sefydliad MYDC (Dawns) £65 (hanner tymor £35/£30)

MYDC Canolradd (Dawns) £91 ( hanner tymor £49/£42) 

Dosbarthiadau Awyrol Tymor Llawn:

Minis, Iau & Dechreuwyr (1awr) £91 ( hanner tymor £49/£42) 

Gallu Syrcas £78 (hanner tymor £42/£36) neu £7 galw heibio

Ieuenctid (1.5 awr) Oedolion (1.5 awr) £117(hanner tymor £63/£54

Oedolion (1.5 awr) £117(hanner tymor £63/£54) neu £10 galw heibio

I gael gwybodaeth am ein Dosbarthiadau Cwmni neu Gynhwysol, Anfonwch e-bost at Kathy:kathydanceblast@gmail.com

Dyddiadau Tymor yr Haf (13 wythnos) 

 

Dyddiadau Tymor yr Haf (Cyfanswm o 13 Wythnos):

 

[1] Dydd Llun 8fed Ebrill  - Dydd Sul 26ain Mai (7 wythnos)

      HANNER TYMOR - Dydd Llun 27ain Mai -- Dydd Sul 2ail Mehefin

[2] Dydd Llun 3ydd Mehefin - Dydd Sul 14eg Gorffennaf ( 6 wythnos)

I archebu lle ar ddosbarth cliciwch yma

Mae'r lle sydd ar gael ym mhob dosbarth ar sail y cyntaf i’r felin,

mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol gan fod nifer o'n dosbarthiadau yn llawn

I sefydlu Debyd Uniongyrchol misol dros 10 mis cliciwch yma

i dalu trwy daliad Instant cliciwch yma

I dalu trwy PayPal cliciwch yma

 

Cynhelir pob dosbarth ar yr amserlen hon yn

Y Ganolfan Ddawns, Pen-Y-Pound, Y Fenni, NP7 5UD

 

Dewch â'ch potel ddŵr eich hun, rydym yn parhau i ddarparu hylif diheintio dwylo at eich defnydd. Os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn sâl neu'n dangos symptoms o Ffliw neu COVID-19 rhowch wybod i un o’n tiwtoriaid a pheidiwch â dod i’r dosbarth.

bottom of page