top of page

DawnsGallu
Dosbarthiadau Dawns Wythnosol Cynhwysol

Dosbarthiadau DawnsGallu Wythnosol

Dosbarthiadau dawns mynediad agored - yn canolbwyntio ar ddatblygu patrymau symud, gweithio gydag eraill a chael hwyl mewn awyrgylch cyfeillgar, cefnogol.

Rydym deall bod pawb yn wahanol, felly gofynnwch i rieni benderfynu pa grŵp oedran yr hoffai eu plentyn roi cynnig arno

IMG_4346.JPG
Diversability.png

Ymweliad / cyllid gan Uchel Siryf Gwent 2020

RES ISEL DanceblilityAbergavenny233.jpeg

Sioe Haf Oedolion DawnsGallu 2019 

Amelie 2.jpeg

Stiwdio Ieuenctid DawnsGallu Yn Dangos 2019

Josh a Bryan.JPG

Stiwdio DawnsGallu Iau Yn Dangos 2019

bottom of page