top of page

DANCE ARTIST WANTED


Dance Blast is looking to commission a dance artist to lead the organisation’s flagship youth dance company Monmouthshire Youth Dance Company (MYDC). The commission is part of IGNITE 17/18, an Arts Council of Wales Lottery funded project.

IGNITE aims to provide new, inventive and exciting opportunities to challenge and develop young dancers from Monmouthshire. The dance artist will be selected by MYDC members who will audition potential candidates on Wednesday 12th and/or 19th July.

Length of project: September 2017- March 2018. Regular weekly sessions every Wednesday evening plus weekends TBC and additional rehearsals leading up to performances 17th & 24th March 2018.

For more information and an application form click here Deadline for submission Monday 19th June. 2017. Photo: Sian Trenberth

Mae Dance Blast am gomisiynu artist dawns i arwain cwmni dawns ieuenctid blaenllaw y mudiad, sef Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy (MYDC). Mae’r comisiwn yn rhan o IG- NITE 17/18, prosiect a ariennir gan y Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae IGNITE yn cynnig cyfleoedd newydd, dyfeisgar a chyffrous i herio a datblygu dawnswyr ifanc o Sir Fynwy. Aelodau’r MYDC fydd yn dewis yr artist dawns, gan gynnal y clyweliadau i ddarpar ymgeiswyr ddydd Mercher 12 ac/neu 19 Gorffennaf.

Hyd y prosiect: Medi 2017- Mawrth 2018. Sesiynau wythnosol rheolaidd bob nos Fercher yn ogystal â phenwythnosau sydd eto i’w trefnu, a hefyd ymarferion ychwanegol yn arwain at berfformiadau ar 17 a 24 Mawrth 2018.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i www.dance-blast.org Dyddiad cau i’r ceisiadau – dydd Llun 19 Mehefin 2017


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page